Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI W CZASIE EPIDEMII COVID-19

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii oraz wytycznych
GIS dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2 , użytkownicy obiektu
Krytej Pływalni w Oświęcimiu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad w celu
zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, stanowiących integralną część Regulaminu Obiektu:

 

1. zabrania się korzystania z obiektu Krytej pływalni osobom z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała

2. użytkownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu oraz każdorazowo po kontakcie z elementami wyposażenia

3. bezpośrednio przed kasą powinna znajdować się tylko jedna osoba, czas przebywania przy kasie należy ograniczyć do niezbędnego minimum

4. użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą wynoszącego co najmniej 1,5 metra zarówno stojąc w kolejce do kas jak i w trakcie przebywania na terenie całego obiektu

5. użytkownicy zobowiązani są do noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie - osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy udać się bezpośrednio pod natrysk. Ubierając się po kąpieli i pływaniu użytkownik zobowiązany jest ponownie założyć osłonę ust i nosa w strefie szatniowej

6. każdy użytkownik zobowiązany jest do zmiany ubrania na odpowiedni strój basenowy/ pływacki, zgodny z dopuszczonym w obiekcie oraz obuwia wierzchniego na klapki basenowe. W halach basenowych oraz saunach obowiązuje        bezwzględny zakaz korzystania w spodenkach sportowych (np. szorty, bermudy itp.)

7. zaleca się dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej

8. przed wejściem na halę basenową użytkowników obowiązuje staranna kąpiel (bezwzględne umycie całego ciała i spłukanie pod natryskiem), a następnie przejście poprzez brodzik do płukania stóp

9. podczas pobytu w obiekcie zaleca się częste mycie rąk w sposób jak w instrukcji zamieszczonej przy umywalkach oraz ich dezynfekcję płynami specjalnymi środkami znajdującymi się na terenie obiektu Krytej Pływalni

10. w razie kaszlu lub kichania obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa łokciem lub częścią garderoby

11. dopuszcza się korzystanie z udostępnionych saun zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym

12. użytkownik zobowiązany jest korzystać z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika, drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte, obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do saun jakichkolwiek przedmiotów ( np. butelek, bidonów, e - BOK, telefonów, smartfonów itp.). Przed wejściem do sauny należy stroje, spodenki pozostawić w szafkach znajdujących się w strefie saun oraz bezwzględnie zdezynfekować ręce

13. w zakresie strefy fitness dopuszcza się korzystanie z urządzeń przez ograniczoną liczbę osób jednocześnie:

- siłownia (wolne ciężary) - max. 3 osób
- siłownia ( cardio) - max. 3 osób
- siłownia ( ciężka) - max. 4 osób
- sala fitness - max. 5 osób
- sala squash - max 4 osoby do gry w squasha

14. użytkownicy strefy fitness zobowiązani są do zachowywania tzw. dystansu społecznego

wynoszącego minimum 1,5 metra

15. każdy użytkownik strefy fitness zobowiązany jest do:

- zakrywania ust i nosa przed treningiem do momentu opuszczenia szatni w strefie fitness, a następnie po treningu do momentu opuszczenia obiektu Krytej pływalni
- dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu ze strefy
- dezynfekcji wybranego przez siebie sprzętu lub wyposażenia w miejscu dotykania przez
rozpoczęciem i zakończeniem treningu specjalnymi środkami do dezynfekcji znajdującymi
się w każdej sali w strefie fitness

16. wszelkie przypadki pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia każdy użytkownik powinien zgłaszać obsłudze W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach obowiązuje Regulamin obiektu Krytej pływalni

 Wykaz telefonów:

1. Sanepid Oświęcimiu - 33 843 09 28
2. Szpitalny Oddział Ratunkowy - 999
3. Policja - 997