Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN SZAFEK DEPOZYTOWYCH

 

 

 

 

REGULAMIN

 

korzystania z szafek depozytowych


1. Przed skorzystaniem z szafki należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z szafki jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Klienta korzystającego z szafek depozytowych obowiązują również postanowienia Regulaminu obiektu.

2. Na czas korzystania z usług Krytej Pływalni Oświęcim zaleca się pozostawienie rzeczy wartościowych w szafkach depozytowych, znajdujących się na holu pływalni i za kasami biletowymi/ recepcją.

3 Zarządca Krytej Pływalni informuje, że udostępnienie szafki nie stanowi stuprocentowego zabezpieczenia mienia o znacznej wartości na basenie w związku z powyższym doradza się nie przynoszenia na basen mienia o znacznej wartości.

4. Do przedmiotów wartościowych zalicza się:

* pieniądze krajowe i zagraniczne,

* biżuterię i wyroby jubilerskie,

* karty kredytowe,

* aparaty fotograficzne, kamery, telefony komórkowe, laptopy, tablety, zegarki i inne przedmioty, których wartość przekracza 200 zł.

5. Ilość szafek depozytowych jest ograniczona.

6. Szafka depozytowa ma wymiary: wysokość 36 cm x szerokość 28 cm x głębokość 38 cm.

7.Rzeczy o większych gabarytach niż wymiary szafki depozytowej nie mogą być w niej przechowywane.

8. Szafka depozytowa wyposażona jest w automat wrzutowy oraz kluczyk. Kluczyka do szafki nie należy udostępniać osobom trzecim.

9. Zamkniecie szafki depozytowej polega na wrzuceniu 2 zł. do kasety znajdującej po wewnętrznej stronie drzwiczek, zamknięciu szafki poprzez przekręcenie kluczykiem i jego wyjecie.

10. Otwarcie szafki depozytowej następuje poprzez włożenie kluczyka i przekręcenie go, w tym, momencie szafka zostaje otwarta, a kluczyk zostaje w drzwiczkach. Moneta dwuzłotowa podlega zwrotowi dla deponującego.

11. W przypadku zgubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania szafki depozytowej przez upoważnionego pracownika. W takim przypadku rzeczy przechowywane w szafce depozytowej mogą być wydane jedynie osobie, która pozostawiła w niej rzeczy. Identyfikacja tej osoby będzie dokonywana na podstawie nagrania z monitoringu. Osoba, która zgubiła kluczyk poniesie koszty wymiany zamka wraz z kosztami nowego kompletu kluczyków.

12. Niedozwolone jest pozostawienie w szafkach depozytowych przedmiotów niebezpiecznych oraz innych, których posiadanie, wnoszenie lub przechowywanie na terenie Krytej Pływalni jest zabronione (m. in. środki odurzające, broń palna, materiały łatwopalne itp).

13.W przypadku, gdy szafka depozytowa pozostaje nieopróżniona na chwilę zamknięcia Krytej Pływalni w danym dniu, upoważnieni pracownicy komisyjnie otwierają zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu z jej zawartości, przekazują ją w bezpiecznej kopercie do kasy/szafy pancernej.

14. Odbiór rzeczy z kasy pancernej przez osobę uprawnioną możliwy jest do 14 dni w godzinach pracy Krytej Pływalni, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru.

15.MOSiR Oświęcim nie odpowiada za kradzież rzeczy z szafki depozytowej przez osoby trzecie w przypadku zgubienia kluczyka od szafki depozytowej przez klienta lub pozostawienie nie zamkniętej szafki depozytowej.

16. W przypadku ewentualnej kradzieży Kierownictwo Pływalni powiadomi o powyższym fakcie Policję, Klient powinien poinformować o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.