Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
PRZEBUDOWA BAND TAFLI LODOWEJ WRAZ Z BOKSAMI DLA ZAWODNIKÓW KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTEGO LODOWISKA MOSiR OŚWIĘCIM Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 Dofinansowanie: 406 500 zł, całkowita wartość: 1 175 880 zł

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

Hali Lodowej MOSiR ul. Chemików 4

 1. Wypożyczalnia łyżew czynna jest w okresie funkcjonowania lodowiska, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Oświęcimiu, tj.w dniach organizacji ślizgawek ogólnodostępnych na godzinę przed i po ślizgawce ustalonej grafikiem wykorzystania tafli lodowej.
 2. Na stanie wypożyczalni znajdują się wyłącznie łyżwy oznakowane. Łyżwy wypożycza się wyłącznie na podstawie ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem wypożyczającego np.: dowód osobisty, legitymacja szkolna.
 3.  Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub innych osób, jeżeli nie są one obecne przy wypożyczeniu.
 4. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych łyżew. Łyżwy wypożycza się tylko w czasie godzin udostępniania lodowiska. Wypożyczający musi zwrócić łyżwy w dniu ich wypożyczenia jak najszybciej po zakończeniu korzystania z lodowiska.
 5. Opłatę za wypożyczenie łyżew reguluje cennik zgodnie z Uchwałą Rady Miasta  (9,00 zł/godz)
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 7. Formę i wysokość rekompensaty za kradzież, zagubienie lub uszkodzenie łyżew, ustala z klientem kierownik lodowiska lub osoba upoważniona przez Dyrektora MOSiR.
 8. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu z włożonymi wkładkami oraz ze zawiązanymi sznurówkami.
 9. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach po nieprzystosowanym do tego celu terenie.
 10.  Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach poza strefą lodowiska.
 11.  Korzystający z wypożyczalni zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 12. Uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni przyjmowane są w kasie obsługującej lodowisko lub w siedzibie MOSiR, tel.(33) 843-43-39