Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
PRZEBUDOWA BAND TAFLI LODOWEJ WRAZ Z BOKSAMI DLA ZAWODNIKÓW KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTEGO LODOWISKA MOSiR OŚWIĘCIM Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu: Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021 Dofinansowanie: 406 500 zł, całkowita wartość: 1 175 880 zł

Regulamin Sali gimnastycznej
w Hali lodowej
MOSiR OŚWIĘCIM

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz do organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych.

2. Osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe mogą korzystać z sali gimnastycznej po zawarciu  umowy pisemnej, a także po wypisaniu oświadczenia.

3. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie  i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.mosir.oswiecim.pl oraz na tablicy informacyjnych znajdujących się w obiektach MOSiR. Organizator informuje o możliwości  nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno - reklamowych.

4. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności trenera lub nauczyciela (dzieci i młodzież szkolna).

5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy:
koszulka i spodenki lub dres, oraz sportowe obuwie halowe.

6. Korzystający z sali gimnastycznej obowiązani są zachować porządek i czystość w trakcie oraz po zajęciach, a także dbać o sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali. W przypadku udowodnionej dewastacji  wyposażenia ponoszą oni odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia.

7. Sprzęt uszkodzony powinien być natychmiast zgłoszony obsłudze hali lodowej i wyłączony z użytkowania, a jeśli to możliwe - usunięty z sali gimnastycznej lub w inny skuteczny sposób zabezpieczony przed użyciem.

8. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt sportowy mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach w należytym porządku.

10. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia oraz picia w szklanych butelkach.

11. Za stan urządzeń i sprzętu  oraz ich odpowiedni dobór do ćwiczeń w trakcie zajęć, a także za bezpieczeństwo ćwiczących  odpowiedzialny jest trener oraz nauczyciel (dzieci i młodzież szkolna ).

12. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia dzieci  i młodzież szkolna powinni natychmiast poinformować trenera lub nauczyciela. Jeśli to są osoby spoza szkoły powinni poinformować obsługę hali lodowej.