Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin Oświęcimska Liga Siatkówki Chlopców Gimnazja

REGULAMIN OLS
Oświęcimskiej Ligi Siatkówki Chłopców szkół gimnazjalnych
rok szkolny 2016/2017

 

1.      Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki siatkowej na terenie miasta i powiatu przez młodzież szkół gimnazjalnych.

2.      Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

3.      Rozgrywki odbywają się w kategorii: OLS - gimnazjum chłopców, roczniki 2000 i młodsi.

4.      Spotkania odbywają się w sali Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu wg ustalonego terminarza rozgrywek.

5.      Rozgrywki odbywają się wg przepisów PZPS.

6.      Drużyny składają się z minimum 6 zawodników, max 12 (wpisanych na kartę zgłoszenia drużyny, która jest jednocześnie listą do ubezpieczenia zbiorowego NNW)

7.      Do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 12 zawodników.

8.      Drużyny winny mieć opiekunów, którzy podczas rozgrywek sprawują opiekę nad młodzieżą oraz odpowiadają za porządek pozostawiony w szatniach. Za stwierdzone zniszczenia w szatniach obciąża się drużynę z niej korzystającą.

9.      Mecze rundy zasadniczej odbywają się wg systemu „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów, mecz i rewanż. Zespoły zajmujące cztery pierwsze miejsca kontynuują rozgrywki dwóch wygranych meczy.

10.  Drużyna powinna występować w jednolitych i ponumerowanych strojach, oraz stawiać się na mecz 30 minut przed wyznaczonym czasem spotkania.

11.  W przypadku nie stawienia się na mecz o godzinie podanej w terminarzu sędzia główny ustala walkower.

12.  Nie przystąpienie do meczu bez uprzedniego poinformowania organizatora i zespołu przeciwnego na 3 dni przed planowanym terminem spotkania uznawane jest jako walkower. Po dwóch walkowerach drużyna zostaje wykluczona z udziału w lidze bez prawa do nagród.

13.  Nagrody dla zespołów oraz nagrody indywidualne wręczane są tylko w dniu uroczystego zakończenia ligi.

14.  Protesty drużyn (złożone na piśmie do 7dni) rozpatruje zespół złożony z sędziego, organizatora i dwóch kierowników drużyn nie zainteresowanych sprawą.

15.  Punktacja tabeli: zwycięstwo 2:0 - 3 pkt, zwycięstwo 2:1 - 2 pkt,  przegrana 1 pkt, walkower 0 pkt

16.  O kolejności miejsc decydują: ilość zdobytych punktów, różnica setów, wynik bezpośredniego pojedynku

17.  Każda z drużyn wnosi wpisowe przed rozpoczęciem rozgrywek w kasie MOSiR Oświęcim ul. Legionów 15, lub u koordynatora w wysokości 50,00 zł

18.  Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i oddać organizatorowi do dnia podanego na karcie. Ubezpieczenie NNW obejmuje tylko zawodników wpisanych na listę. Oddanie karty zgłoszenia i wpłata wpisowego oznacza przyjęcie przez drużynę warunków regulaminu.

19.  Każdy uczestnik ligi musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach.

20.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.

Koordynator Janusz Naglik

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)