Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

Regulamin

REGULAMIN
Międzygimnazjalnej Ligi Koszykówki 

 

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. 
 
2. Czas i miejsce rozgrywek:
październik 2016 – maj 2017 r.
Sala gimnastyczna – Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.
 
3. Rozgrywki będą prowadzone wg przepisów PZKosz ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 
4. Drużyny są zobligowane do przestrzegania regulaminu i terminarza rozgrywek.
 
5. Uczestnictwo:
- każda drużyna zobowiązana jest wpłacić wpisowe w wysokości 50 zł
- każda drużyna zobowiązana jest do posiadania nazwy oraz jednolitych strojów z numerami (od nr 4)
- drużyna może liczyć max.9 zawodników, min.6, (w trakcie rozgrywek istnieje możliwość dopisania tylko dwóch osób)
- każdy z uczestników musi przedłożyć pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w rozgrywkach
- drużyna musi posiadać kierownika drużyny, który jest reprezentantem w sprawach organizacyjnych
- drużyna zobowiązana jest przedstawić listę startową z nazwiskami i telefonami wszystkich zawodników, przed rozpoczęciem pierwszego meczu
 
6. Przepisy gry:
- czas gry wynosi 4 x 8 minut z zatrzymaniem na rzuty osobiste oraz na wszystko w ostatnich dwóch minutach meczu
- przerwy między kwartami wynoszą 1,5 min. 
- każdej drużynie przysługują dwa czasy 50 sek. w meczu
- czas na rozegranie akcji wynosi 24 sek.
- mecz rozpoczyna 4 zawodników na boisku z jednej drużyny: zawody kończą się w momencie, gdy na parkiecie zostanie dwóch zawodników z jednej drużyny (walkower)
- w każdej kwarcie zespół może popełnić 3 przewinienia, każde następne będzie karane rzutami wolnymi
- zawodnik w czasie meczu może popełnić 3 przewinienia, po następnym musi opuścić boisko
- zawodnik, który popełnił drugie przewinienie techniczne, automatycznie zostaje odsunięty od jednego meczu (kara meczu)
- w trakcie rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play” - wszystkie decyzje sędziów są wiążące i nie podlegają dyskusji
- w przypadku dwóch walkowerów drużyny, zostaje ona wykluczona z rozgrywek a wszystkie mecze z tą drużyną zostają anulowane
- mecze odbywają się systemem „każdy z każdym”
 
7. Punktacja:
a) zwycięstwo                         2 pkt.
b) przegrana                            1 pkt.
c) walkower                            0 pkt.
 
8. O kolejności miejsc decydują:
a) ilość zdobytych punktów [duże punkty]
b) bilans punktowy [małe punkty]
c) w przypadku równego bilansu punktowego, o lokacie drużyny decyduje większa ilość małych punktów
d) w przypadku kiedy punkty a, b, c nie są wstanie ustalić lokat drużyny, decyduje zwycięstwo w meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
 
9. Drużyny biorące udział w rozgrywkach :

1."L.A.Lakers"

2."Miami Heat"

3."N.Y.Knicks"

4."Oklahoma City Thunder"

5."Boston Celtics"

6."Chicago Bulls" 

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)