Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN STREFY SAUN

REGULAMIN STREFY SAUN
1. Strefa saun jest integralną częścią Krytej Pływalni w Oświęcimiu i obowiązują w niej przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
2.  Strefa Saun jest strefą relaksu. Obowiązuje zachowanie  ciszy 
3.  Sauna nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

4.  Przed wejściem na teren Strefy saun i przed rozpoczęciem korzystania  z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się

z wszystkimi postanowieniami regulaminów.

5. Przy korzystaniu z pomieszczeń Strefy Saun należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Krytej  Pływalni w Oświęcimiu. Korzystanie ze Strefy saun jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje je.
6. Opłata za korzystanie z sauny naliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem, za pośrednictwem transpondera.
7.   Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Kierownictwo Pływalni Krytej w Oświęcimiu nie ponosi odpowiedzialności.

8.  Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania

z zabiegów.

9.  Strefa saun przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Strefa Saun może zostać udostępniona dla osób niepełnoletnich, które ukończyły 15 lat, za zgodą Kierownictwa Pływalni, wyłącznie dla grup pływackich korzystających z saun pod opieką trenera na warunkach określonych w umowie zawartej na korzystanie z obiektu Krytej pływalni. 
10.  Z sauny nie mogą korzystać osoby:
 • chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
 • chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
 • z gorączką,
 • kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
 • zmęczone i w stanie intoksykacji,
 • z zaburzeniami równowagi,
 • z trudnościami w oddychaniu,
 • z otwartymi skaleczeniami i trudno gojącymi się ranami,
 • z brakiem higieny osobistej.
11. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy wyłącznie do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów).
12. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
 • załatwić potrzeby fizjologiczne,
 • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
 • umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
 • zdjąć obuwie basenowe,
 • zabrać 2 ręczniki ( 1 do wytarcia ciała i 1 do rozłożenia na siedzisku)
13. Minimalnie w jednej saunie mogą przebywać dwie osoby, maksymalnie 15 osób,
 a w saunie infrared 8 osób.
14. Zarządzający może czasowo ograniczyć wejście do  Strefy  saun ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.
15. W saunach bezwzględnie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
16. Z leżanek oraz miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich suchym ręcznikiem lub prześcieradłem.
17. Przed wejściem do basenu schładzającego należy umyć całe ciało pod prysznicem. 
W basenie schładzającym zabrania się używania środków chemicznych. 
18. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi lub skorzystać z przycisku alarmowego.
19. Użytkownikom sauny zabrania się :
 • wchodzenia mokrym,
 • polewania pieca i wyposażenia wodą oraz innymi cieczami a także lodem,
 •  siadania i opierania się ciałem o siedziska ( bez ręcznika),
 •  wnoszenia i spożywania produktów spożywczych.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)