Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

REGULAMIN NAUK PŁYWANIA MOSiR OŚWIĘCIM

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA

1.Zajęcia odbywać się będą w (jednostkach lekcyjnych) po 60 min.

2.Warunkiem   zapisu  i  uczestnictwa  w  zajęciach  jest  dokonanie   wpłaty  za    zajęcia  
w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

3.Przed rozpoczęciem  zajęć wymagana jest pisemna zgoda  rodziców   uczęszczanie dziecka na zajęciach nauki pływania.

4.Zajęcia grupowe odbywać się będą według   harmonogramu Korzystanie z zajęć umożliwia karnet nauki pływania.

5.Szkoła  pływania nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.

6.Szkoła Pływania  nie odpowiada  za nie zrealizowane zajęcia uczestnika  z powodu   jego nieobecności w cyklu zajęć.

7.Wszystkie  osoby  znajdujące  się  na  zajęciach  są zobowiązane zastosować się do  poleceń prowadzącego.

8.Korzystający  zobowiązani  są  do  zapoznania  się  przestrzegania   Regulaminu  Pływalni MOSIR Oświęcim.

9.Lekcje pływania  w  grupach  odbywać  się  będą wg . ustalonego programu  nauczania.

10.Uczestnicy zajęć zobowiązani  są  do  przyjścia 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.

11.W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.

12.Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą wpuszczane na zajęcia.

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)