Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu

NIEPEŁNOSPRAWNI I ICH OPIEKUNOWIE KORZYSTAJĄ Z PŁYWALNI ZE ZNIŻKĄ

NIEPEŁNOSPRAWNI I ICH OPIEKUNOWIE KORZYSTAJĄ Z PŁYWALNI ZE ZNIŻKĄ


NIEPEŁNOSPRAWNI I ICH OPIEKUNOWIE KORZYSTAJĄ Z PŁYWALNI ZE ZNIŻKĄ

Na wniosek Prezydenta Miasta Oświęcim, na sesji w dniu 31.01.2018 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę

Nr XLV/865/18 w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłata za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Oświęcimiu.

Na podstawie w/w uchwały osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunami mogą od dnia 24.02.2018 r. korzystać z pływalni za 1 zł bez ograniczenia czasowego. Uchwała dotyczy zarówno osób dorosłych w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunów, jak i dzieci do 16 roku życia o orzeczonej niepełnosprawności wymagających stałej lub długotrwałej opieki (pomocy) oraz ich opiekunów.

Podstawą do skorzystania z pływalni za 1 zł w przypadku osób dorosłych jest ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na tej podstawie za 1 zł wchodzą wspólnie z nimi na basen również ich opiekunowie.

Podstawą do skorzystania z pływalni za 1 zł w przypadku dzieci jest orzeczenie, w którym został stwierdzony wymóg stałej lub długotrwałej opieki innej osoby. Na tej podstawie za 1 zł wchodzą wspólnie z nimi na basen również ich opiekunowie.

Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Dla pozostałej grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przewidziane są również korzystne ulgi (Uchwała Rady Miasta

z dnia 31.01.2018 r   Nr XLV/866/18).

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej pływalni.


 

Pliki do pobrania:

Uchwała Rady Miasta Dotycząca Niepełnosprawnych (Rozmiar: 589008 bajtów)
Uchwała Rady Miasta Dotycząca Niepełnosprawnych 2 (Rozmiar: 270703 bajtów)
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)